Fond biblioteke

Javni katalog (OPAC) biblioteke Arhiva Tuzlanskog kantona

 

Od osnivanja Arhiva vršeno je prikupljanje i nabavka knjiga radi korištenja u radu stručnih radnika Arhiva kao i radi pružanja usluga korisnicima. Tako je, za svega nekoliko godina, u Arhivu počela da funkcioniše i biblioteka, koja služi potrebama stručnoarhivske, a potom znanstvene djelatnosti. Arhivska biblioteka je specijalizovana biblioteka zatvorenog tipa. Strukturu njenog fonda čine knjige – prevashodno iz oblasti historije i arhivistike, a potom i iz drugih društvenih znanosti, dok su prirodne znanosti neznatno zastupljene. Biblioteka posjeduje i knjige na francuskom, njemačkom, ruskom i italijanskom jeziku. Knjižni fond biblioteke broji preko 15.000 bibliotečkih jedinica. Značajan dio bibliotečkog fonda Arhiva čini periodika.

Popis bibliotečkog fonda arhiva od 2015. godine možete pretraživati online na slijedećem linku. (napomena: unos knjiga u bazu i dalje traje, te popis još nije konačan.)

 

Facebook

Nazad na vrh