Izdato knjiga

Izdato zbornika

Izdato časopisa

U IZDANJU ARHIVA ŠTAMPANE SU SLIJEDEĆE PUBLIKACIJE:

 

 1. Generalni štrajk rudara i Husinska buna 1920., (Grupa autora), Tuzla 1981. (i 1984.), str. 410.
 2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla, (Grupa autora), Tuzla 1983., str. 150.
 3. Vodič Arhiva Tuzla, (Grupa autora), Tuzla 1989., str. 156.
 4. Regionalni istorijski arhiv Tuzla 1954.-1994., (mr. Azem Kožar), Tuzla 1995., str. 108.
 5. Arhivistika u teoriji i praksi, knj. 1, (mr. Azem Kožar), Tuzla 1995., str. 220.
 6. Tuzla u osmansko doba, (Džemal Ćilimković), Tuzla 1996., str. 178.
 7. Izvori za historiju srednjovjekovne bosanske države, (mr. Salih Jalimam), Tuzla str. 144.
 8. Narodna uzdanica u društvenome i kulturnome životu Muslimana Bosne i Hercegovine,(dr. Ismail Hadžiahmetović), Tuzla 1998., str. 120.
 9. Pomoćne historijske nauke, (dr. sc. Azem Kožar, dr. sc. Ivan Balta), Tuzla str. 262.
 10. Pomoćne historijske znanosti i arhivistika, (dr. sc. Azem Kožar, dr. sc. Ivan Balta), Tuzla 2004., str. 253.
 11. Arhivistika u teoriji i praksi, knj. 2, (dr. sc. Azem Kožar), Tuzla 2005., str. 310.
 12. Tuzlanske historijske minijature, (mr. sc. Šefkija Mutevelić), Tuzla 2005., str. 245.
 13. Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga, (Grupa autora), Sarajevo 2006., str. 140.
 14. Pedeset godina Arhiva u Tuzli (1954.-2004.), (Grupa autora), Tuzla 2005., str. 291.
 15. Časopis Arhivska praksa, br. 1, Tuzla 1998., str. 168.
 16. Časopis Arhivska praksa, br. 2, Tuzla 1999., str. 166.
 17. Časopis Arhivska praksa, br. 3, Tuzla 2000., str. 215.
 18. Časopis Arhivska praksa, br. 4, Tuzla 2001., str. 205.
 19. Časopis Arhivska praksa, br. 5, Tuzla 2002., str. 251.
 20. Časopis Arhivska praksa, br. 6, Tuzla 2003., str. 285.
 21. Časopis Arhivska praksa, br. 7, Tuzla 2004., str. 287.
 22. Časopis Arhivska praksa, br. 8, Tuzla 2005., str. 490.
 23. Časopis Arhivska praksa, br. 9, Tuzla 2006., str. 432.
 24. Časopis Arhivska praksa, br. 10, Tuzla 2007., str. 504.
 25. Časopis Arhivska praksa, br. 11, Tuzla 2008., str. 473.
 26. Časopis Arhivska praksa, br. 12, Tuzla 2009., str. 534.
 27. Časopis Arhivska praksa, br. 13, Tuzla 2010., str. 509.
 28. Časopis Arhivska praksa, br. 14, Tuzla 2011., str. 571.
 29. Časopis Arhivska praksa, br. 15, Tuzla 2012., str. 680.
 30. Časopis Arhivska praksa, br. 16, Tuzla 2013., str. 519.
 31. Časopis Arhivska praksa, br. 17, Tuzla 2014., str. 550.
 32. Časopis Arhivska praksa, br. 18, Tuzla 2015., str. 613.
 33. Deset godina časopisa “Arhivska praksa”: 1998.-2007., (mr. sc. Izet Šabotić), Tuzla 2007., str. 74.
 34. Doprinos časopisa Arhivska praksa razvoju arhivske struke u Bosni i Hercegovini 1998.-2012., (u povodu 15 godina izlaženja), dr. Izet Šabotić, Tuzla 2012. str. 122.
 35. Oblasni narodni odbor Tuzla (OBNOT), 1949.-1952.: sumarno-analitički inventar, (Nermana Hodžić), Tuzla 2006, str. 197.
 36. Tuzlanski, bijeljinski i srebrenički sidžil: (1641.-1833.), (doc. dr. Tufan Gunduz), Tuzla 2008., str. 158.
 37. Popis Bijeljinskog kadiluka, mulkovna dobra, (mr. Kemal Nurkić), Tuzla 2009., str. 543.
 38. Salih Safvet Bašić – Jedan osmanski intelektualac u Bosni i Hercegovini, (dr. Genc Osman Gecer), Tuzla 2009., str. 232.
 39. Arhivistika u teoriji i praksi, knjiga treća, (dr. Azem Kožar), Tuzla 2011. str. 270.
 40. Tapu zabit defter Gradačac – Defter nekretnina Gradačac iz 1875./1292. godine, (mr. Kemal Nurkić, dr. Izet Šabotić), Gradačac 2011., str. 132.
 41. Tuzla: sjećanja na bisere stare gradske jezgre, (Suad i Nihad Buljugić), Tuzla str. 254.
 42. Nemiri mira, (Zlatko Dukić), Tuzla 2010., str. 351.
 43. Stari nišani u Vukovijama, (Sejfulah Imamović), Tuzla 2011., str. 32.
 44. Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona, (dr. Izet Šabotić, Nermana Hodžaić, Selma Isić), Tuzla, 2012., str. 427.
 45. Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini – Višemilenijski kontinuitet, (dr. Senaid Hadžić, dr. Selimović), Tuzla 2012., str. 560.
 46. Zbornik radova “Pedagoški i naučni rad”, prof. dr. Azem Kožar, Tuzla 2012, str. 456.
 47. Gračanički defter 1292. h. /1875. godine, (mr. Kemal Nurkić), Tuzla-Doboj str. 207
 48. Materijali sa savjetovanja sa imaocima arhivske građe i registraturskog materijala (1985.-1994.) posvećeni određenim pitanjima zaštite arhivske građe u nastajanju (sređivanje građe, uređenje arhivskog poslovanja, normativna akta, zakonski propisi i sl.).
 49. Historijsko-pravni značaj Francuske deklaracije o pravima čovjeka iz 1789. godine (dr. Edin Ramić), Tuzla 2014. godine, str. 190.
 50. Trgovačke prilike u Bosanskom ejaletu (1793-1831.), mr. Alen Salihović, Tuzla 2014. godine, str. 204.
 51. Bibliografija zaposlenika Arhiva Tuzla povodom 60 godina rada 1954-2014 (dr. sc Izet Šabotić, dr. sc. Sead Selimović), Tuzla 2014, str. 206.
 52. Teočanski dani otpora 1992.-1995. (Omer Đedović, Dževad Avdičević), Tuzla 2015, str. 419.
 53. Simbolika života i nadgrobnih spomenika (Sejfulah Imamović), Tuzla 2015, str. 58.

Facebook

Nazad na vrh