Raspis tema za savjetovanje “Arhivska praksa 2016” / Call for papers

Raspis tema za savjetovanje “Arhivska praksa 2016” koje će se održati 29. i 30. septembra 2016. godine u Tuzli možete pronaći ovdje.

English version of the call for papers can be downloaded here.