Izdato knjiga

Izdato kataloga

Izdato časopisa

U IZDANJU ARHIVA ŠTAMPANE SU SLIJEDEĆE PUBLIKACIJE:

 

 • Regionalni istorijski arhiv Tuzla 1954–1979, (Sulejman Ramić, Nizara Mušović Tadić), Tuzla 1979, str. 48.
 • Generalni štrajk rudara i Husinska buna 1920, (Grupa autora), Tuzla 1981. (i 1984), str. 410.
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla, (Grupa autora), Tuzla 1983, str. 150.
 • Vodič Arhiva Tuzla, (Grupa autora), Tuzla 1989, str. 156.
 • Orijentalna zbirka 1578–1936. analitički inventar, (priredila Nermana Hodžić), Sarajevo 1990, str. 52.
 • Regionalni istorijski arhiv Tuzla 1954–1994, (Azem Kožar), Tuzla 1995, str. 108.
 • Arhivistika u teoriji i praksi, knj. 1, (Azem Kožar), Tuzla 1995, str. 220.
 • Tuzla u osmansko doba, (Džemal Ćilimković), Tuzla 1996, str. 178.
 • Izvori za historiju srednjovjekovne bosanske države, (Salih Jalimam), Tuzla 1997, str. 144.
 • Narodna uzdanica u društvenome i kulturnome životu Muslimana Bosne i Hercegovine, (Ismail Hadžiahmetović), Tuzla 1998, str. 120.
 • Pomoćne historijske nauke, (Azem Kožar, Ivan Balta), Tuzla 2003, str. 262.
 • Pomoćne historijske znanosti i arhivistika, (Azem Kožar, Ivan Balta), Tuzla 2004, str. 253.
 • Arhivistika u teoriji i praksi, knj. 2, (Azem Kožar), Tuzla 2005, str. 310.
 • Tuzlanske historijske minijature, (Šefkija Mutevelić), Tuzla 2005, str. 245.
 • Mogu li se još spasiti? Konzervacija i restauracija pisanog blaga, (Grupa autora), Sarajevo 2006, str. 140.
 • Pedeset godina Arhiva u Tuzli (1954–2004), (Grupa autora), Tuzla 2005, str. 291.
 • Oblasni narodni odbor Tuzla (OBNOT),1949–1952: sumarno-analitički inventar, (Nermana Hodžić), Tuzla 2006, str. 197.
 • Tuzlanski, bijeljinski i srebrenički sidžil: (1641–1833), (Tufan Gündüz), Tuzla 2008, str. 158.
 • Popis Bijeljinskog kadiluka, mulkovna dobra, (Kemal Nurkić), Tuzla 2009, str. 543.
 • Salih Safvet Bašić – Jedan osmanski intelektualac u Bosni i Hercegovini, (Genç Osman Geçer), Tuzla 2009, str. 232.
 • Tuzla: sjećanja na bisere stare gradske jezgre, (Suad i Nihad Buljugić), Tuzla 2010, str. 254.
 • Nemiri mira, (Zlatko Dukić), Tuzla 2010, str. 351.
 • Bosna i Hercegovina u 19. i 20. stoljeću – Studije i članci, (Azem Kožar), Tuzla 2010, str. 501.
 • Arhivistika u teoriji i praksi, knjiga treća, (Azem Kožar), Tuzla 2011, str. 270.
 • Tapu zabit defter Gradačac – Defter nekretnina Gradačac iz 1875/1292 godine, (Kemal Nurkić, Izet Šabotić), Gradačac 2011, str. 132.
 • Stari nišani u Vukovijama, (Sejfulah Imamović), Tuzla 2011, str. 32.
 • Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona, (Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić), Tuzla, 2012, str. 427.
 • Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini – Višemilenijski kontinuitet, (Senaid Hadžić, Sead Selimović), Tuzla 2012, str. 560.
 • Zbornik radova “Pedagoški i naučni rad”, (Azem Kožar), Tuzla 2012, str. 456.
 • Gračanički defter 1292 h. / 1875 godine, (Kemal Nurkić), Tuzla-Doboj 2013, str. 207.
 • Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839–1878), (Izet Šabotić), Tuzla 2013, str. 283.
 • Historijsko-pravni značaj francuske Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine, (Edin Ramić), Tuzla 2014, str. 190.
 • Biobibliografija zaposlenika Arhiva Tuzlanskog kantona (povodom 60 godina rada 1954–2014), (Izet Šabotić, Sead Selimović), Tuzla 2014, str. 206.
 • Trgovačke prilike u Bosanskom ejaletu (1793–1831) (Alen Salihović), Tuzla 2014, str. 204.
 • Teočanski dani otpora 1992–1995, (Omer Đedović, Dževad Avdičević), Tuzla 2015, str. 419.
 • Simbolika života i nadgrobnih spomenika, (Sejfulah Imamović), Tuzla 2015, str. 58.
 • Arhivistika u teoriji i praksi, knjiga četvrta, (Azem Kožar), Tuzla 2016, str. 273.
 • Bosna i Hercegovina u vrijeme pojave (veliko)nacionalnih ideja, (Senaid Hadzić), Tuzla 2016, str. 480.
 • Vukovijski vremeplov, (Sejfulah Imamović), Tuzla 2017, str. 112.
 • Primjeri suživljenja: Bilješke o tuzlanskom kraju u 19. stoljeću, (Senaid Hadžić), Tuzla 2017, str. 467.
 • “Sedam decenija pruge Brčko – Banovići” – Zbornik radova, Tuzla 2017, str. 144.
 • Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992–1995, (Sead Selimović, Izet Šabotić), Tuzla 2017, str. 574.
 • Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona 1563–1936. analitički inventar, drugo dopunjeno izdanje, (priredila Nermana Hodžić), Tuzla 2017, str. 153.
 • Uloga masovnih medija u afirmaciji ljudskih prava u Bosni i Hercegovini (Mirjana Lepić Marinković), Tuzla 2017, str. 252.
 • Vukovijski vremeplov II, (Sejfulah Imamović), Tuzla 2018, str. 102.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 1, Tuzla 1998, str. 168.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 2, Tuzla 1999, str. 166.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 3, Tuzla 2000, str. 215.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 4, Tuzla 2001, str. 205.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 5, Tuzla 2002, str. 251.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 6, Tuzla 2003, str. 285.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 7, Tuzla 2004, str. 287.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 8, Tuzla 2005, str. 490.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 9, Tuzla 2006, str. 432.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 10, Tuzla 2007, str. 504.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 11, Tuzla 2008, str. 473.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 12, Tuzla 2009, str. 534.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 13, Tuzla 2010, str. 509.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 14, Tuzla 2011, str.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 15, Tuzla 2012, str.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 16, Tuzla 2013, str.Časopis Arhivska praksa, br. 17, Tuzla 2014, str. 547.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 18, Tuzla 2015, str. 613.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 19, Tuzla 2016, str. 638.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 20, Tuzla 2017, str. 677.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 21, knjiga 1, Tuzla 2018.
 • Časopis Arhivska praksa, br. 21, knjiga 2, Tuzla 2018.
 • Deset godina časopisa “Arhivska praksa”: 1998–2007, (Izet Šabotić), Tuzla 2007, str. 74.
 • Doprinos časopisa Arhivska praksa razvoju arhivske struke u Bosni i Hercegovini 1998–2012, (u povodu 15 godina izlaženja), (Izet Šabotić), Tuzla 2012, str. 122.
 • “Arhivska praksa” (1998–2017) u povodu dvadeset godina publikovanja časopisa, (Izet Šabotić, Omer Zulić), Tuzla 2017, str. 204.

 

Katalozi izložbi:

 

 • Tuzla kroz vijekove, (autori: I. Šabotić, E. Begović, V. Isabegović, S. Selimović, H. Tubić) Tuzla 2003.
 • Razvoj poštanskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na šire Tuzlansko područje, (autori: I. Šabotić, S. Gušić, E. Begović, S. Sarić, O. Bajić), Tuzla 2005.
 • Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona – Izbor iz dokumenata, (autor: N. Hodžić, E. Lević) Tuzla 2007.
 • Srebrenica – da se ne zaboravi (autori: I. Šabotić, E. Begović), Tuzla 2008.
 • 55 godina rada i stvaranja Arhiva Tuzlanskog kantona (1954–2009), (autori: I. Šabotić i E. Lević), Tuzla 2009.
 • Holokaust, genocid…, (autori I. Šabotić, E. Begović, S. Gušić i M. Gašić), Sarajevo-Tuzla 2010.
 • Husinska buna 1920–2010, (autori: E. Lević, N. Perić), Tuzla 2010.
 • Nuraga Softić – Put umjetnika, (autori: I. Šabotić, O. Zulić) Tuzla 2011.
 • Izložba dokumenata i fotografija o Tuzli „Kapija 25. 5. 1995“ – čiinjenice, (autor E. Lević), Tuzla 2011.
 • „25 godina Arhivske prakse u Tuzli“ (povodom održavanja 25. međunarodnog savjetovanja „Arhivska praksa“ u Tuzli i izdavanja 15. broja časopisa „Arhivska praksa“, (autori: E. Begović, S. Adrović, E. Lević), Tuzla 2012.
 • Tuzla na starim fotografijama – Otrgnuto od zaborava, (autori: I. Šabotić, S. Adrović, H. Fetahagić, A. Tinjić i O. Zulić), Tuzla 2013.
 • Prvi svjetski rat u dokumentima i fotografijama Arhiva Tuzlanskog kantona, (autori: I. Šabotić, O. Zulić, S. Adrović, H. Fetahagić, N. Brbutović, A. Mahić i  Tinjić), Tuzla 2014.
 • Bogatstvo Arhiva Tuzlanskog kantona – nacionalno blago Bosne i Hercegovine, (autori: S. Isić, E. Begović, Adrović i A. Tinjić),  Tuzla 2014.
 • Kulturno – obrazovna djelatnost Arhiva Tuzlanskog kantona, (autor: O. Zulić, S. Adrović. S. Isić. N. Brbutović i A. Tinjić), Tuzla 2015.
 • Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona, (autori: N. Hodžić, S. Isić, E. Begović i A. Tinjić.), Tuzla 2016.
 • Historijska pruga kroz historijske izvore (70 godina pruge Brčko-Banovići), (autori: O. Zulić, S. Adrović, S. Isić, H. Fetahagić, A. Tinjić i M. Softić),Tuzla 2016.
 • Trideset godina Savjetovanja „Arhivska praksa“ 19842017, (autori: O. Zulić, A. Tinjić, E. Begović, S. Adrović), Kalesija 2017.
 • Školstvo u tuzlanskom kraju od osmanskog do socijalističkog perioda, (autori: O. Zulić, A. Tinjić, S. Adrović, J. Jajčević i S. Isić), Tuzla 2018.