Zaposlenici Arhiva

Podaci o trenutnim i bivšim zaposlenicima

U proteklih 65 godina u Arhivu je ukupno radilo 58 zaposlenika, ali nikad više od 13 istovremeno, od kojih je njih 21 bilo sa visokom, 3 sa višom, 24 sa srednjom i 8 sa nižom spremom. Trenutno u Arhivu radi 10 zaposlenika.

Treba naznačiti da je u Arhivu radilo više istaknutih kulturnih i javnih radnika, među kojima posebno treba pomenuti Šabana Hodžića, orijentalistu, Derviša Sušića, književnika, Sulejmana Ramića, kulturnog i javnog radnika, prof. dr. Azema Kožara, Đorđa Lazarevića, Nizaru Mušović-Tadić, dr. Izeta Šabotića i druge.

Spisak bivših zaposlenika Arhiva možete pogledati ovdje.

Mr. sc. Omer Zulić

Rođen je 18.02.1976. godine u Tuzli. Osnovnu školu završio u mjestu prebivališta, a Srednju Medicinsku školu u Tuzli, 1995. godine. Akademske 1998/99. upisao dodiplomski studij na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek Historija-Geografija, a diplomski rad odbranio 2003. godine. Od 2004. godine zaposlen u JU Arhiv TK Tuzla, na mjestu arhiviste na zaštiti arhivske građe van Arhiva. U maju 2005. godine stekao stručno zvanje-arhivist, a u maju 2012. godine više stručno zvanje ,,Viši arhivist,,.

Od 2006. godine obavljao dužnost sekretara Društva arhivskih zaposlenika TK, a 2010. godine imenovan za predsjednika DAZ-a TK Tuzla. U proteklome periodu radi kao asistent (stručnjak iz prakse) na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Odsjek Historija, na nastavnom predmetu Arhivska praksa I. Član Arhivističkih udruženja u Federaciji BiH, član u Arhivističkom udruženju Bosne i Hercegovine, te član Asocijacije BAM.  Stekao zvanje magistra historijskih nauka 2013. godine.

Selma Isić

Rođena u Tuzli 06.04.1980. godine. Osnovnu i srednju školu  završila u Tuzli, nakon čega je upisala studij na Filozofskom fakultetu – Odsjek historija i sa uspjehom diplomirala 24.01.2006. godine, te stekla stručni naziv profesora historije. U vremenu od 07.09.2006. do 07.09.2007., kao pripravnik, radila na poslovima arhiviste na sređivanju i obradi arhivske građe u Arhivu Tuzlanskog kantona. Stručni arhivistički ispit položila 1.10.2007. godine i stekla zvanje – arhivist.
Od 1. decembra 2007. godina zaposlena u Arhivu Tuzlanskog kantona, gdje radi na poslovima zaštite, sređivanja i obrade arhivske građe.
Od januara 2011. godine obavlja funkciju sekretara Arhivističkog udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ujedno obavlja funkciju sekretara Redakcije časopisa „Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine“ od 2009. godine, kao i funkciju sekretara i člana Redakcije časopisa „Arhivska praksa“ od 2010. godine, odnosno 2011. godine. Od 7. juna 2014. godine obavlja funkciju v.d. direktora Arhiva TK.

Nijaz Brbutović

Nijaz Brbutović rođen je 05. aprila 1960. godine u mjestu Vapa, općina Sjenica (Sandžak), Srbija. Osnovnu školu završio je u mjestu Lažani, općina Prilep, a srednju elektromašinsku školu završio je u Bitolju i Prilepu (Makedonija), a potom je studirao na Filozofskom fakultetu u Skoplju koji je uspješno završio stekavši zvanje profesora istorije.

Radio je u Osnovnoj školi Sapna, gdje je izvodio nastavu iz predmeta istorija. Aktivno je učestvovao u političkom i javnom životu općine Zvornik u periodu 1992.-1997. godine. U periodu 1996.-2000. godine radio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na poslovima asistenta iz predmeta “Historija balkanskih naroda pod osmanskom vlašću” i “Historija BiH pod osmanskom vlašću”. Bio je član Upravnog odbora Arhiva, u periodu od 1994. do 2001. godine. Radno angažiranje u Arhivu Tuzlanskog kantona započeo je 01. aprila 1997. godine na poslovima zaštite arhivske građe u posjedu imalaca (Vanjska služba).

Ešefa Begović

Ešefa Begović rođena je 11. februara 1957. godine u Seoni, općina Srebrenik, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Tuzli, a Filozofski fakultet, Odsjek za istoriju, u Sarajevu. Studij je završila 03. jula 1981. godine kada je odbranila diplomski rad i stekla akademsko zvanje profesora istorije. Radni angažman Ešefa Begović započela je u Regionalnom istorijskom arhivu Tuzla 1981. godine u kome je radila do 1984. godine. Nakon toga Ešefa je bila zaposlena, od 1984.-1989. godine, u Historijskom arhivu u Slavonskom Brodu. Od ratne 1993. godine, po drugi puta, započinje radni angažman u Historijskom arhivu Tuzla na poslovima i radnim zadacima arhiviste na obradi arhivske građe gdje se i danas nalazi.

Nermana Hodžić

Nermana Hodžić rođena je 11. juna 1954. godine u Banovićima, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i srednju medicinsku školu završila je u Tuzli. Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalistiku, završila je 1977. godine na Sarajevskom univerzitetu i stekla zvanje diplomirani orijentalista. Od 1979. godine radi u Regionalnom istorijskom arhivu Tuzla na poslovima i radnim zadacima arhiviste na obradi građe.

Adnan Tinjić

Rođen je 1984. godine u Tuzli, gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Zvanje profesora historije stekao na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Za Arhiv Tuzlanskog kantona honorarno obavljao poslove još kao student, da bi 2011. godine započeo radni odnos kao arhivista – pripravnik. Stručni arhivistički ispit položio u martu 2012. godine.  U Arhivu prošao kroz sve segmente rada ustanove (s naglaskom na obradi arhivske građe, ali i rad sa strankama, preuzimanje arhivske građe od registratura i dr.), te i poslove prevođenja (engleski jezik), grafičkog i web dizajna, informatizacije i dr. za potrebe ustanove. Koautor je nekoliko izložbi u izdanju Arhiva („Tuzla na starim fotografijama“, „Prvi svjetski rat u fotografijama i dokumentima Arhiva Tuzlanskog kantona“, „Bogatstvo Arhiva Tuzlanskog kantona – nacionalno blago Bosne i Hercegovine“ i dr.) Aktivno učestvuje u svim projektima Arhiva TK.

Saneta Adrović

Saneta Adrović rođena je 02.05.1970. godine u Beranama. Osnovnu školu je završila u mjestu rođenja i u Tuzli, a srednju Medicinsku školu u Tuzli 1987/88. godine (opšti smjer). Pedagošku akademiju, odsjek hemija – biologija, završila je u Mostaru 2001. godine, a Ekonomski fakultet u Banja Luci 10.07.2006. godine. Položila je stručni arhivistički ispit u januaru 2005. godine. Radila je jedno vrijeme na arhivskim poslovima u depou i čitaonici Arhiva TK, a sada radi na poslovima arhiviste za sređivanje i obradu arhivske građe.

Od 2002. godine radi u Arhivu Tuzlanskog kantona. Bavi se poslovima zaštite, sređivanja i obrade arhivske građe u Arhivu. Aktivno je učestvovala u pripremi i realizaciji međunarodnih arhivskih savjetovanja „Arhivska praksa“.

Hatidža Fetahagić

Hatidža Fetahagić rođena je 12. marta 1969. godine u Modriči. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) završila je u mjestu rođenja. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Tuzli i stekla zvanje nastavnik bosanskog jezika. Zvanje profesora bosanskog jezika i književnosti stekla 5.4.2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Stručni arhivistički ispit položila 2014. godine za zvanje arhivist. Odlično poznaje italijanski jezik; radila je u italijanskim humanitarnim organizacijama “Cooperazione Italiana”, “CISP” i “Intersos”. Nakon toga, jednu godinu je radila u Osnovnoj školi “Dobošnica” u Dobošnici, općina Lukavac, gdje je izvodila nastavu iz predmeta bosanski jezik i književnost. Radni angažman u Arhivu Tuzlanskog kantona započela je 01. jula 2002. godine na poslovima bibliotekara i manipulanta u depoima.

 

Bersima Zonić

Bersima Zonić rođena je 01. augusta 1962. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju (ekonomsku) školu završila je u mjestu rođenja. Radni angažman započela je 09. februara 1987. godine na “Aerodromu” Tuzla radeći u službi računovodstva do 29. decembra 1995. godine. U Historijskom arhivu Tuzla radi od 22. maja 1996. godine na poslovima računovođe.

Aktivno je učestvovala u pripremi i organizaciji stručnih i naučnih skupova održanih u Tuzli od 1996. do danas.

Mirsada Bekić

Mirsada Bekić rođena je 25. decembra 1964. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju hemijsku školu završila je u Tuzli i stekla zvanje tekstilnog konfekcionara. Radni angažman Mirsada Bekić je započela u fabrici konfekcije “Tuzko” (ranije “Proleter”) u Tuzli gdje je provela 12 godina. Zaposlena je u Arhivu Tuzlanskog kantona na poslovima tehničkog sekretara.

Mr. sc. Alma Hasukić

Rođena je u Gradačcu 1987. godine.  Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli završila je diplomski (2009. godine) i postdiplomski studij (2013. godine). Objavila je nekoliko stručnih i naučnih radova. Stručno zvanje arhiviste stekla je 2016. godine. Živi u Tuzli. U Arhivu (na određeno vrijeme) radi u Službi za nadzor, evidenciju i zaštitu arhivske građe izvan arhiva.

Hajrija Abdulahović

Rođena u Bijeljini, gdje je započela obrazovanje, a isto je nastavila u Tuzli. U Arhivu Tuzlanskog kantona zaposlena od 2016. godine na poslovima kurira-spremačice.