Lične i porodične zbirke

 

 1. Trgovačka kuća Nikole Pavlovića Brčko  (1840-1865)
 2. Jovan  R. Đukić   Dolnja Tuzla  (1890-1892)
 3. Porodica Vučkovački  (1916-1952)
 4. Fikret  Ibrić  (1932-1946)
 5. Kaletović Jusuf   (1992-1993)
 6. Dr  Stevo Milčić  (1945-1947)
 7. Cvijetin Mijatović – Majo  (1931-1988)
 8. Porodica Zaimović  (1909-1955)
 9. Porodica Begić  (1945-1971)
 10. Sadik  Šehić
 11. Ismail  Hadžiahmetović
 12. Zejnil Bešlagić  (1918, 1934/1992)
 13. Novica  Stevanović  (1970/1981)
 14. Zejnil  Latifović iz Sapne
 15. Salih  Kulenović, redovni profesor na Univerzitetu u Tuzli (1892., 1926., 1930., 1934., 1941-1945)
 16. Faruk Ibrahimović iz Tuzle  (1978-1984, 1992-1996)
 17. Ibrahim Mušić iz Kalesije  (1992-1994)
 18. Sejfulah Imamović, lična zbirka
 19. Hasib Džindo, lična zbirka
 20. Derviš Sušić