Organi javne uprave

 

 • Okružna i oblasna uprava
  1. Okružni narodni odbor Tuzla   (1944-1947)
  2. Okružna uprava narodnih dobara Tuzla  (1945-1947)
  3. Oblasni narodni odbor Tuzla   (1949-1952)
  4. Okrug Tuzla  (1992-1994)
   • (Skupština, Predsjedništvo, Koordinacioni i Izvršni odbor)
  5. Komisija za savremenu građu Tuzlanskog Kantona (1992-2001)
  6. Kantonalni   štab   civilne   zaštite Tuzla  (1988-1995)
  7. Ured za povratak  prognanih  Tuzlanskog kantona  (1994-2004)
  8. Predsjednik  Tuzlanskog kantona (1992-2003)
  9. Vlada Tuzlansko-podrinjskog kantona  (1993-1995)
  10. Ministarstvo za industriju, energetiku i rudarstvo Tuzlansko-podrinjskog kantona  (1994-1995)
  11. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlansko-podrinjskog kantona  (1994-1995)
  12. Ministarstvo za trgovinu i turizam Tuzlansko-podrinjskog kantona  (1994-1995)
  13. Ministarstvo za pravdu Tuzlansko-podrinjskog kantona  (1994-1995)
  14. Ministarstvo za finansije Tuzlansko-podrinjskog kantona  (1994-1995)
  15. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Tuzlansko-podrinjskog kantona  (1994-1995)
  16. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlansko-podrinjskog kantona  (1994-1995)
  17. Ministarstvo za promet i komunikacije Tuzlansko-podrinjskog kantona (1994-1995)
  18. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu  okoliša Tuzlansko-podrinjskog kantona  (1994-1995)
  19. Ministarstvo za zdravlje Tuzlansko-podrinjskog kantona  (1993-1995)
  20. Ministarstvo za obnovu, razvoj i poduzetništvo Tuzlansko-podrinjskog kantona (1994-1995)
  21. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlansko-podrinjskog kantona (1994-1995)
  22. Ministarstvo bez portfelja Tuzlanskog kantona (1994-2001)
  23. Ministarstvo bez lisnice Tuzlanskog kantona  (1995-2001) Sreska uprava
  1. Sreski narodni odbor Tuzla  (1945-1966)
  2. Sreski narodni odbor Zvornik  (1949-1960) 
  3. Sreski narodni odbor Gračanica   (1945-1955)

Gradska uprava

 1. Gradski narodni odbor Tuzla  (1946-1955)
 2. Gradski  narodni  odbor  Gračanica  (1950-1952)
 3. Narodni odbor gradske opštine Gračanica  (1952-1955)

Mjesna uprava

  1. Mjesni narodni odbor Bukinje  (1945-1952)
  2. Mjesni narodni odbor Slavinovići  (1946-1951)
  3. Mjesni narodni odbor Gračanica  (1946-1949)
  4. Mjesni narodni odbor Boljanić (1945-1947) [1902-1906, 1930-1940]
  5. Mjesni narodni odbor Sočkovac (1945-1947)
  6. Mjesni narodni odbor Karanovac (1947-1951)

Opštinska uprava

 1. Narodni odbor opštine Kiseljak  (1945-1958)
 2. Narodni odbor opštine Bosansko Petrovo Selo (1952-1962)
 3. Skupština opštine Tuzla  (1955-1970)
 4. Skupština  opštine  Lukavac (1948-1978) – (napomena: fond sadrži i građu Logističkog centra za period 1993/2001)
 5. Skupština opštine Banovići  (1946-1977)
 6. Skupština  opštine  Srebrenik (1947-1978, 1992-1995)
 7. Skupština  opštine  Kalesija (1959-1975, 1992-1995) – (napomena: fond sadrži i dio projektne dokumentacije iz vremena 1901-1925)
 8. Skupština  opštine  Živinice  (1941-1973)
 9. Skupština  opštine  Gradačac (1915-1975)
 10. Skupština opštine Kladanj (1945-1976)
 11. Skupština  opštine  Gračanica  (1955-1977, 1992-1995)
 12. Općina Doboj Istok – Klokotnica  (1992-1995)
 13. Općina  Zvornik – Sapna  (1992-1995)
 14. Općina Teočak  (1992-1995)
 15. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Srebrenica  (1994-2001)
 16. Opštinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Bratunac  (1993-2001)
 17. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine –  Filijala Tuzla  (1953-2002)
 18. Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine – Podružnica Orašje  (1987-2005)
 19. Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite   Tuzla  (1961-990)
 20. „TUZLA-STAN“ d.o.o. u stečaju Tuzla  (1967-2008)