Obrazovanje, nauka, kultura

 

Osnovne škole

 1. Narodna osnovna škola Kreka (1897-1958)
 2. JU OŠ ”Hasan Kikić” Gračanica (1886-1978)
 3. Narodna osnovna škola Boljanić  (1896-1938)
 4. Prva osnovna škola u Tuzli (1887-1948)
 5. Njemačka privatna škola Donja Tuzla  (1883-1919)
 6. Djevojačka narodna osnovna škola u Tuzli (1908-1935, 1940-1941)
 7. Prva dječačka osnovna školaTuzla  (1905-1931)
 8. Opća dječačka pučka škola u Donjoj Tuzli (1882-1887)
 9. Narodna osnovna škola Kiseljak (1945-1977)
 10. Narodna osnovna škola Breške  (1913-1920, 1936-1959)
 11. Rimokatolička osnovna školaBreške (1898-1947)
 12. Posebnička mješovita pučka školaBreške (1942-1945)
 13. Privatna mješovita pučka škola Breške  (1941-1942)
 14. Narodna osnovna školaLjubače  (1944-1946)
 15. Narodna osnovna školaLjepunice  (1910-1940)
 16. Osnovna škola ”Čelić”  Čelić (1944-1964)
 17. Druga narodna osnovna školaTuzla (1944-1946)
 18. Druga dječačka narodna osnovna škola Tuzla (1907-1934)
 19. Katolička osnovna škola u Donjoj Tuzli  (1906-1913)
 20. Privatna osnovna školasa pravom javnostiZavoda Kraljice  svete  Krunice u Tuzli (1914-1941)
 21. Njemačka škola  uTuzli (1896-1912)
 22. Srpska narodna osnovna škola u Donjoj Tuzli  (1902)
 23. Prva državna pučka škola u  Tuzli (1842-1943)
 24. Državna mješovita pučka škola Kiseljak  (1940-1941)
 25. Državna druga mješovita pučka škola Tuzla (1941-1942)
 26. RuždijauDonjojTuzli  (1892-1907)
 27. Narodnaosnovna školaBukinje (1944-1945)
 28. Osnovna škola ”Džemal Mandžić” Tuzla (1958-1977)

Srednje škole

 1. Državna realna gimnazija Tuzla  (1899-1968)
 2. Behrambegova medresa Tuzla(1921-1948)
 3. Industrijska škola Tuzla (1926-1956)
 4. Mješovita srednja škola Tuzla  (1908-1978)
 5. Učiteljska škola Tuzla  i Učiteljski tečajevi (1941-1972)
 6. Niža stručna domaćička škola Tuzla  (1951-1959)
 7. Učiteljska stručna domaćička škola Tuzla  (1952-1962)
 8. Učiteljska škola Bijeljina  (1951-1973)
 9. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Donja Tuzla  (1874-1895)
 10. Srednja poljoprivredna škola Tuzla (Bijeljina)  (1947-1969)
 11. Državnanižapoljoprivredna škola  TuzlaBijeljina  (1946-1951)
 12. Voćarska školaTuzla (1954-1966)
 13. Javna ustanova  Upravna i birotehnička škola Tuzla (1961-1998)
 14. Srednjamedicinska školaTuzla  (1947-1951)
 15. Privatna građanska škola trgovačkog smjera u Zavodu Kraljice svete Krunice Tuzla  (1940-1941)
 16. Kraljevska državna mješovita građanska škola Tuzla  (1937-1940)
 17. Državna opća niža srednja školaTuzla  (1943-1944)
 18. Državna građanska škola trgovačkog smjera  Tuzla   (1933-1937)
 19. Državna mješovita građanska škola Tuzla   (1942-1943)
 20. Mješovita građanska škola trgovačkog smjera  Tuzla  (1930-1931)
 21. Trgovačka škola Tuzla   1884-1926)
 22. NDH Ministarstvo nastave u ZagrebuOdjel za pučku  nastavu Kotar   Tuzla – Velika Župa Usore i Soli  (1941-1944)

 

Obrazovanje i kultura

 1. Međuopštinski zavod za osposobljavanje kadrova I organizaciju rada Tuzla  (1959-1981)
 2. Udruženje samoupravnih interesnih zajednica osnovnog obrazovanja i vaspitanja  Tuzla (1970-1988)
 3. Samoupravna interesna zajednica usmjerenogobrazovanja i vaspitanja  Tuzla  (1967-1990)
 4. Osnovna zajednica kulture Tuzla  (1972-1991)
 5. Radnički  univerzitet  Tuzla (1953-1990)
 6. Radnički univerzitet Lukavac  (1961-1987)
 7. Osnovna zajednica fizičke kulture Lukavac (1984-1987)
 8. Osnovna zajednica kulture Zvornik  (1973-1990)
 9. Osnovna zajednica kulture i informisanja Bijeljina (1973-1988)
 10. Javna ustanova  Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla  (1954-2010)