Zbirke

 

 1. Orijentalna zbirka (1578-1936)
 2. Radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u sjeveroistočnoj Bosni (1920-1945)
 3. Oblasni NOO za istočnu Bosnu (1943-1946)
 4. Mikroteka (1941-1945)
 5. Zločin u Srebrenici 1943. godine (1943-1947)
 6. Gradsko poglavarstvo Tuzla (1941-1944)
 7. SKOJ Tuzle i sjeveroistočne Bosne (1941-1948/1972)
 8. Gradsko poglavarstvo Brčko (1878-1945)
 9. Fotografije (173-1995)
 10. Stara štampa, Plakati, Dionice i obveznice (1912-1983)
 11. Zemaljska vlada Bosne  iHercegovine – Generalni štrajk rudara Bosne i Hercegovine i Husinska buna 1920. godine – (1919-1923)
 12. Odbor za izradu Monografije “Tuzlanski partizanski odred” (1985-1988)
 13. Odbor za izdavanje Zbornika sjećanja “15. majevička NOU brigada” (1973-1979)
 14. Omladinska pruga “Brčko – Banovići” (1946)
 15. Odbor za izdavanje Edicije “16. muslimanska NOU brigada” (1974-1978)
 16. Odbor za izdavanje Edicije ”Tuzla u radničkom pokretu i revoluciji” Knjiga 1. 272. Zbirka projekata (1978)
 17. Zbirka građe banaka (1896-1911, 1924-1956)
 18. Narodno vijeće Tuzla (1917-1919)
 19. Opštinski odborzaizdavanjeMonografije “18. hrvatskaNOUbrigada –38. NOU divizija” (1991)
 20. Press centar Lukavac (1992)
 21. Kotarski ured Gradačac (1886)
 22. Čestitke Arhiva Tuzlanskog kantona (1991-2007)
 23. Kalendari Arhiva Tuzlanskog kantona (1995-2007)
 24. Katalozi Arhiva Tuzlanskog kantona (1973-2007)
 25. Plakati Arhiva Tuzlanskog kantona (1987-2007)
 26. Pozivnice Arhiva Tuzlanskog kantona (1973-2007)
 27. Programi Arhiva Tuzlanskog kantona (1981-2009)
 28. Razglednice Arhiva Tuzlanskog kantona (1973-2007)
 29. Kulturno-prosvjetno društvo “Gajret” u Tuzli (1921-1932)
 30. „Masovne grobnice na prostoru sjeveroistočne Bosne“
 31. Zbirka „Dokumenti Službe Državne bezbjednosti – Cazinska buna“ (1950)
 32. „Tuzlanska kapija“ (25., 26. 05.1995)
 33. Numizmatička zbirka
 34. Zbirka prevoda “Ispisa iz povjerljivih arhiva Okružne oblasti u Tuzli 1879. – 1908.” (1979-1908)
 35. Domovnica Imamata džemata Bašigovci (1930-1931)
 36. Ljetopis Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla (1994-2006)
 37. Ljetopis Katoličkog samostana Tuzla (1809-1871)
 38. Memorandumi Arhiva TK
 39. “Mališa” list učenika osnovnih škola Tuzlanske opštine