Društveno-političke organizacije, društva i udruženja

Okružni i oblasni komiteti

Sreski  i  opštinski  komiteti

 1. Sreski komitet Saveza komunista BiH  Tuzla  (1945-1966)
 2. Opštinski komitet Saveza komunista BiH  Tuzla  (1956-1966)
 3. Opštinski komitet Saveza komunista BiH  Banovići  (1945-1962)
 4. Sreski komitet Saveza komunista BiH Bijeljina (1945-1970)
 5. Opštinski komitet Saveza komunista BiH  Bijeljina  (1945-1970)
 6. Sreski komitet Saveza komunista BiH Zvornik (1945-1958)
 7. Opštinski komitet Saveza komunista BiH  Zvornik  (1959-1965)
 8. Sreski komitet Saveza komunista BiH Brčko  (1945-1968)
 9. Sreski komitet Saveza komunista BiH Kladanj (1945-1966)
 10. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kladanj  (1951-1966)
 11. Sreski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac  (1945-1954)
 12. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bosanski Šamac (1955-1966)
 13. Sreski komitet Saveza komunista BiH Gračanica  (1945-1955)
 14. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Gračanica  (1955-1971)
 15. Sreski komitet Saveza komunista BiH Lopare (1946-1954)
 16. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Lopare  (1955-1966)
 17. Sreski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica  (1946-1954)
 18. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenica  (1958-1966)
 19. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Bos. Petrovo Selo  (1956-1962)
 20. Opštinski komitet Saveza komunista BiH  Bratunac  (1950-1966)
 21. Opštinski komitet Saveza komunista BiH  Lukavac  (1948-1966)
 22. Opštinski komitet Saveza komunista BiH  Živinice  (1946-1966)
 23. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Srebrenik (1954-1964)
 24. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Orašje  (1950-1966)
 25. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Šekovići  (1948-1966)
 26. Opštinski komitet Saveza komunista BiH  Ugljevik  (1963-1966)
 27. Sreski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica  (1945-1955)
 28. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Vlasenica  (1958-1966)
 29. Opštinski komitet Saveza komunista BiH Kalesija  (1958-1962)
 30. Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Tuzla  (1968-1990)
 31. Međuopštinska konferencija Saveza komunista BiH Bijeljina  (1985-1990)

Sindikati i društva

 1. Saveza sindikata Jugoslavije – Sresko vijeće Tuzla  (Sresko sindikalno vijeće Tuzla)  (1948-1966)
 2. Saveza sindikata Jugoslavije – Sresko vijeće Brčko (Sresko sindikalno vijeće Brčko)  (1956-1963)
 3. Sresko učiteljsko društvo u Tuzli  (1905-1935)
 4. Srpsko pjevačko društvo “Njeguš” u Donjoj Tuzli  (1886-1941)
 5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla  (1883-1983)
 6. Opštinski vatrogasni savez Tuzla  (1946-1979)
 7. Sresko lovačko društvo “Konjuh” u Tuzli  (1945-1955)

Udruženja i humanitarne organizacije

 1. Udruženje prijatelja Janje “Dr. Hamdija Čemerlić” Tuzla  (1992-2004)
 2. Humanitarna organizacija ”LJUDI ZA LJUDE” Tuzla  (1996-2002)
 3. HO ”Crveni polumjesec” Općine Tuzla  (1992-2001)