Javne nabavke

2024. godina

 

Plan Javnih nabavki

 

 

__________________________________________________________________

2023. godina

 

Plan Javnih nabavki

 

Nabavke u 2023. godini

 

 

__________________________________________________________________

2022. godina

 

Plan Javnih nabavki

 

Nabavke u 2022. godini

 1. Ugovor o kolektivnom osiguranju radnika (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 2. Ugovor o nabavci goriva (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 3. Ugovor o nabavci tonera (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 4. Ugovor o nabavci materijala za higijenu (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 5. Ugovor za nabavku usluge deratizacije 
 6. Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 7. Ugovor za nabavku usluge osiguranja imovine
 8. Ugovor za nabavku materijala za čišćenje (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 9. Ugovor za nabavku arhivskih kutija
 10. Ugovor za nabavku računarske opreme
 11. Ugovor za nabavku usluga oglašavanja u dnevnim novinama (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 12. Ugovor za usluge štampanja (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 13. Ugovor o nabavci tonera i tinti (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 14. Ugovor o nabavci tehničkog pregleda motornog vozila (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 15. Ugovor o nabavci usluge osiguranja vozila (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 16. Ugovor o nabavci goriva
 17. Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja – izložbenih stalaka
 18. Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 19. Ugovor o nabavci usluge periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja pp aparata (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 20. Ugovor o nabavci usluga održavanja kopir aparata, skenera, printera i fax aparata i nabavke rezervnih dijelova (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 21. Ugovor o nabavci usluga oglašavanja (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 22. Ugovor o nabavci i isporuci toplih i hladnih napitaka 

 

__________________________________________________________________

2021. godina

 

Plan Javnih nabavki

 

Nabavke u 2021. godini

 1. Ugovor o kolektivnom osiguranju radnika (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 2. Odluka, Ugovor za nabavku goriva
 3. Odluka, Ugovor za nabavku usluge protivpožarne zaštite
 4. Odluka, Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala
 5. Odluka, Ugovor za nabavku tonera
 6. Odluka, Ugovor za nabavku materijala za čišćenje
 7. Odluka, Ugovor za nabavku usluge osiguranja imovine
 8. Odluka, Ugovor za nabavku digitalizacije i mikrofilmovanja
 9. Odluka, Ugovor za nabavku digitalizacije i mikrofilmovanja II
 10. Ugovor o nabavci tehničkog pregleda službenog vozila (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 11. Ugovor o osiguranju službenog automobila (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 12. Ugovor o uslugama oglašavanja u dnevnim novinama (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 13. Ugovor o nabavci kancelarijskih telefona
 14. Ugovor o nabavki klima uređaja
 15. Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)
 16. Ugovor o nabavci higijenskog materijala (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa)

 

2020. godina

 

Plan Javnih nabavki

Nabavke u 2020. godini

 1. Odluka, Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala za 2020. godinu
 2. Odluka, Ugovor za nabavku materijala za čišćenje za 2020. godinu
 3. Odluka, Ugovor za nabavku usluga protivpožarne zaštite
 4. Odluka, Ugovor za nabavku robe za reprezentaciju
 5. Odluka, Ugovor za angažovanje pravnog zastupnika
 6. Odluka, Ugovor za nabavku goriva za 2020. godinu
 7. Odluka, Ugovor o kolektivnom kombinovanom osiguranju radnika za 2020. godinu
 8. Odluka, Ugovor za osiguranje imovine 2020. godina
 9. Odluka, Ugovor za nabavku usluge servisa kopir aparata
 10. Odluka, Ugovor za nabavku računarske opreme
 11. Odluka, Ugovor za nabavku osiguranja službenog vozila za registraciju
 12. Odluka, Ugovor za nabavku arhivskih kutija
 13. Odluka, Ugovor za nabavku kancelarijskog namještaja
 14. Odluka, Ugovor za nabavku knjiga

 

 

2019. godina

 

Plan Javnih nabavki

Nabavke u 2019. godini

 1. Ugovor za nabavku goriva
 2. Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala
 3. Ugovor za nabavku materijala za čišćenje
 4. Ugovor za nabavku robe za reprezentaciju
 5. Ugovor za štampu izložbe i kataloga “Stare novčanice i kovanice Arhiva TK”
 6. Ugovor za nabavku robe za reprezentaciju
 7. Ugovor za nabavku osiguranja imovine i zaposlenika Arhiva TK
 8. Ugovor o nabavci usluge servisa protivpožarnih aparata i hidranata
 9. Ugovor za nabavku usluge pravnog zastupanja u prekršajnom postupku
 10. Ugovor za nabavku isporuke i ugradnje vatrodojavnog sistema
 11. Ugovor za nabavku računarske opreme
 12. Ugovor za nabavku arhivskih kutija
 13. Ugovor za nabavku motornog vozila
 14. Ugovor za nabavku knjiga za biblioteku Arhiva TK

2018. godina

 

Plan Javnih nabavki

Nabavke u 2018. godini

 1. Ugovor za usluge digitalizacije i mikrofilmovanja arhivske građe za 2018. godinu
 2. Ugovor za nabavku arhivskih polica i regala, maj 2018. godine
 3. Ugovor za nabavku administrativnog materijala i materijala za čistoću
 4. Ugovor za nabavku arhivskih kutija/registratora
 5. Ugovor za nabavku eksternih hard diskova
 6. Ugovor za nabavku računarske opreme – računari i monitori
 7. Ugovor za nabavku štampača
 8. Ugovor za nabavku štamparskih usluga za Savjetovanje “Arhivska praksa 2018”
 9. Ugovor o osiguranju zaposlenika i arhivske građe
 10. Ugovor za nabavku kancelarijskih ormara
 11. Ugovor za nabavku hotelskih usluga za Savjetovanje “Arhivska praksa 2018”
 12. Ugovor za nabavku zamjenske kuhinje za zajedničke prostorije Arhiva TK
 13. Ugovor za nabavku alarmnog sistema
 14. Ugovor za nabavku usluge koričenja dnevne štampe i službenih glasila u Arhivu TK