Arhiv Tuzlanskog kantona u opisu svoje djelatnosti, između ostalog, ima i obavezu prikupljanja, sređivanja, zaštite i prezentacije dokumentacije koja je nastala u životnom vijeku istaknutih pojedinaca. U skladu sa takvim zakonskim odredbama i poslovnom politikom rukovodstva Ustanove, u Arhivu je prikupljen veći broj ličnih fondova i zbirki. Veći broj je poklonjen Arhivu, dok su neki otkupljeni ili na slične načine dobili svoje mjesto na policama arhivskih depoa. Lične i porodične zbirke važno su historijsko svjedočanstvo za lokalnu, a u nekim slučajevima i širu, historiju.

Mnogi pojedinci ili porodice čuvaju vrijedne dokumente, fotografije, rukopise ili biografsku građu za koju je sve manje mjesta. Arhiv Tuzlanskog kantona jedna je od opcija za stručno čuvanje ovakve građe, te su mnogi građani, posebno istaknute ličnosti, iz naše regije zaostavštinu koja govori o njihovim precima ili njima samima ostavili Arhivu, bilo na čuvanje sa ograničenim korištenjem, bilo da su građu učinili dostupnom svom građanstvu.

Neke od istaknutih ličnih zbirki koje se čuvaju u Arhivu su zbirke pisca Derviša Sušića, fotografa Nurage Softića, doktora Ismail Hadžiahmetovića, fotografa Ataha Mahića i mnogih drugih porodica i istaknutih kulturnih, naučnih i sportskih radnika.

Ukoliko ste zainteresovani zasnovati Vašu zbirku ili zbirku Vaše porodice, koja bi se u ovoj ustanovi čuvala zajedno sa ostalom arhivskom građom, od koje najstarija potiče iz 16. stoljeća, obratite nam se!