Misija, vizija i ciljevi Arhiva Tuzlanskog kantona

 

  • Misija Arhiva Tuzlanskog kantona proizilazi iz zakonskih odredaba koje regulišu nadležnost i način njegovog rada (Zakon o arhivskoj djelatnosti Tuzlanskog kantona, “Sl. novine TK”, br. 15/00): čuvanje, zaštita, obrada, sređivanje, istraživanje, publikovanje i korištenje arhivske građe.

 

  • Vizija Arhiva Tuzlanskog kantona je kontinuiran rad na unaprijeđenju svih segmenata rada Arhiva, primjena najnovijih tehnologija zaštite i čuvanja arhivske građe, a sve u cilju lakšeg i dostupnijeg korištenja fondova i zbirki Arhiva TK.

 

  • Ciljevi Arhiva Tuzlanskog kantona su postizanje najviših standarda u arhivističkoj djelatnosti, primjena načela tržišnog poslovanja i približavanje arhivske građe široj javnosti, putem različitih kanala komunikacije.