Privreda

Industrija i rudarstvo

 1. RudniciugljaKrekad.o.ouTuzli (1860-1962)
 2. Javnopreduzeće  RMU „ĐURĐEVIKd.o.o. u Đurđeviku (1946- 1978)
 3. RMU ‘’Banovići’’ (1945-1980)
 4. TvornicasodeSOLVAYLukavac  (1899 – 1950)
 5. RudarskohemijskikombinatTuzla (1959-964)
 6. Tvornica špirita  Kreka  (1902-1942)
 7. Diničarskodruštvoumješovitojsvojinisap.o.  ”Pivara” Tuzla (1925-1979)
 8. DD Rudnik soli ‘’Tušanj’’ Tuzla (1934-1979)
 9. JP “Elektroprivreda” BiH d.d. Sarajevo – Podružnica “Termoelektrana’’ Tuzla (1959-1998)
 10. Tvornica kože  Tuzla (1949)
 11. Preduzeće drvne industrije ”Krivaja” Zavidovići  (1955)
 12. Javno preduzeće ”Elektroprivreda” BiH dd Sarajevo –  Podružnica ”ELEKTRODISTRIBUCIJA” Tuzla (1946-1995)
 13. DD ”Union”  u stečaju  Tuzla  (1977-2000)
 14. DD ”BOSANKA” u stečaju  KLADANJ  (1960-2007)
 15. DOO Fabrika konfekcije “ZINA” Tuzla  (1978-2006)
 16. DOO  za proizvodnju i promet konfekcije ”KLOTEX” u stečaju Klokotnica, Doboj Istok (1985-2004)
 17. dd Specijalizovano za geološka bušenja ”GEOBUŠENJE” u stečaju Tuzla (1972-2005)
 18. DD Preduzeće za primarnu i finalnu obradu drveta “DRINJAČA” u stečaju Kladanj  (1947-2005)
 19. Šipad DOO ”Partizan” u stečaju  Tuzla  (1949-2002)

Poljoprivreda, vodoprivreda  i šumarstvo

 1. SPREČA”  D.D. ustečajuDonjeVukovijeKalesija (1959-2005)
 2. Glavna direkcija poljoprivrednih dobara“Posavina” Tuzla  (1946-1950)
 3. Državno preduzeće za priplod i uzgoj svinja “Jadar” Vlasenica (1948-1949)
 4. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla (1952-1977/1988)
 5. Šumska  uprava  Kladanj  (1926-1941)
 6. Šumska uprava Zvornik  (1935-1941)
 7. Državno šumskogazdinstvo Živinice  (1945-1951)
 8. Poljoprivrednimagazin”-Zemaljskopreduzećezasnabdijevanjepoljoprivredeproizvodnimsredstvima–  FilijalaTuzla  (1947)

Trgovina i Zanatstvo

 1. Trgovačko preduzeće  Tuzla  (1945-1952)
 2. ”Duvan” Preduzeće za promet duvanom, šibicama i vrijednosnicama Tuzla  (1947-1953)
 3. DJL „Omermax“ sa p.o. u stečaju   Srebrenik  (1997-2004)
 4. DOO”Salkić-prom” Gračanica  (1993-2002)
 5. DOO za proizvodnju, promet i usluge “Inspire” Tuzla (2006-2010)
 6. DOO za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka “SUD MULL”  Tuzla  (1997-2005)
 7. “Tuzla-stan” doo Tuzla u stečaju – Stambeno preduzeće za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada, stanova I poslovnih prostora, inženjering i usluge Tuzla 1967-2008
 8. DD “Agroprom” u stečaju Zvornik –Sapna  (1994-2001)
 9. Doo ”Optima Lubricants” Tuzla  (2000-2002)
 10. ”ŽIVINICEPROMET” DD u stečaju  Živinice  (1948-2004)
 11. DD «DISTRIBUTIVNI CENTAR» u stečaju Gračanica  (1976-2002)
 12. ”Zemaljski proizvod” trgovina poljoprivrednim proizvodima  Sarajevo – Predstavništvo Tuzla  (1952-1958)
 13. DOO Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu”Gradnja” Srebrenik u stečaju  (1968-2003)
 14. d.o.o. ”IZOLACIJA” u stečaju Tuzla  (1977-1999)
 15. ”CENTRAL” dd u stečaju Tuzla  (1966-2004)
 16. Zanatska proizvodno-uslužna zadruga ‘’Progres’’ Tuzla  (1980-1987)
 17. „FRIZER“ d.d. Tuzla  (1947-2004)

Ugostiteljstvo i Turizam

 1. Ugostiteljsko preduzeće “Ugostitelj” Tuzla  (1954)
 2. Invalidsko ugostiteljsko preduzeće u Tuzli  (1948-1949)
 3. DD „Salines“ u stečaju  Tuzla  (1960-2001)
 4. dd Preduzeće u mješovitoj svojini za ugostiteljstvo i trgovinu ”SLOBODA” u stečaju Tuzla (1970-2004)
 5. Javno preduzeće ”Plaže Jezera” Modrac u stečaju Lukavac  (1995-2004)

Saobraćaj, prevoz robe i putnika, servis

 1. Direkcija cesta TK  (1979-1995)
 2. Autosaobraćajno preduzeće “Autoprevoz” Tuzla  (1948-1951)
 3. JP ”Gazela” u stečaju Gradačac  (1994-2002)
 4. DD u mješovitoj svojini prodajno-servisni centar ”AUTOREMONT” u stečaju  Banovići  (1979-2007)
 5. Preduzeće za prevoz robe i servis dd ”SOKOLINATRANS” u stečaju Kladanj  (1965-2008)
 6. PTT  Sarajevo – Direkcija Tuzla (1917-1993)

Grafička i izdavačka djelatnost

 1. DOO «Grafičar»  u stečaju  Tuzla  (1973-2005)
 2. DOO za novinsko-izdavačku djelatnost, promet i usluge ”Front slobode” Tuzla u likvidaciji  (1960-2006)
 3. DOO «Grafocoop» u stečaju  Tuzla  (1991-2001)

Zdravstvo

 1. DOO ”Medifarm” u stečaju Tuzla  (1994-2003)
 2. JZU UKC Tuzla  (1946-1976)
 3. DD Lječilište ”Slana banja” u likvidaciji Tuzla (1957-2007)
 4. Udružena veterinarska stanica ‘’Zvonko Cerić’’ Tuzla  (1960-1992)

 

Bankarstvo, brokerske kuće, osiguranja

 1. Posavska banka d.d. Orašje u likvidaciji (1994-2009)
 2. d.o.o. ”Premium broker” Tuzla  (2006-2009)
 3. d.o.o. Brokerska kuća ”DIONICA” u likvidaciji  Tuzla  (2002-2006)
 4. DD ”BOSANSKO – NJEMAČKO OSIGURANJE” u likvidaciji Tuzla (1998-2006)

Komore

 1. Privredna komora Tuzla  (1939-1970)
 2. Sreska ugostiteljska komora Brčko  (1956-1962)
 3. Sreska ugostiteljska komora Zvornik  (1957-1958)
 4. Sreska ugostiteljska komora Tuzla  (1955-1962)
 5. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Bijeljina  (1952-1955)
 6. Sreska trgovinsko-ugostiteljska komora Gračanica  (1952-1955)
 7. Sreska trgovinska komora Zvornik  (1955-1958)
 8. Sreska trgovinska komora Brčko  (1955-1962)
 9. Sreska poljoprivredno-šumarska komora Brčko  (1960-1962)
 10. Sreska zanatska komora Tuzla (Udruženje zanatlija Tuzla) (1909-1963)
 11. Sreska zanatska komora Brčko  (1932-1963)
 12. Sreska zanatska komora Tuzla – Ispostava Gračanica  (1956-1959)
 13. Sreska zanatska komora Bijeljina  (1922-1962)
 14. Sreska zanatska komora Zvornik(Udruženje zanatlija)  (1918-1963)
 15. Sreska zanatska komora Kladanj (Udruženje zanatlija)  (1946-1958)

 

Zadruge

 1. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Brčko  (1946-1962)
 2. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Tuzla   (1946-1962)
 3. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Bijeljina  (1952-1955)
 4. Sreski savez zemljoradničkih zadruga Zvornik  (1956-1960)
 5. Seljačke radne zadruge sreza Brčko  (1945-1953)
 6. Seljačke radne zadruge Tuzla  (1948-1953)
 7. Seljačke radne zadruge  sreza  Zvornik  (1949-1952)
 8. Zemljoradničke zadruge Tuzla (1945-1961)
 9. Zemljoradnička zadruga ”PURAČIĆ” sa p.o. u stečaju  Lukavac  (1988-2004)
 10. Zemljoradnička zadruga «Peradarstvo» u likvidaciji Gradačac (1986-2001)
 11. Zemljoradničke zadruge Brčko  (1946-1961)
 12. Međuopštinska zajednica za poslove cijena Tuzla (1980-1990)