Pravosuđe

 

 

 •    Kotarski sud Tuzla (1884-1943)
 •    Kotarski šerijatski sud Tuzla (1899-1941)
 •    Sreski sud Tuzla (1920-1941)
 •    Sreski šerijatski sud Tuzla (1920-1945)
 •    Sreski sud Banovići (1956-1964)
 •    Sreski sud Gradačac (1883-1962)
 •    Sreski sud Gračanica (1945-1964) napomena: fond sadrži i građu nastalu u radu katastra [1889-1893]
 •    Opštinski sud Tuzla (1932-1992)
 •    Opštinski sud Banovići (1964-1977)
 •    Opštinski sud Lukavac (1959-1978)
 •    Opštinski sud Kladanj (1945-1977)
 •    Opštinski sud Gračanica (1965-1978)
 •    Opštinski sud za prekršaje Živinice (1957/1975, 1980)
 •    Osnovni sud udruženog rada Tuzla (1975-1992)
 •    Garnizonski sud Tuzla (1909-1917)