Raspis tema za Savjetovanje “Arhivska praksa 2017”

Organizacioni odbor 30. Međunarodnog savjetovanja „Arhivska praksa 2017“, je na sjednici održanoj 6. februara 2017. godine, donio Odluku o raspisu tema za Savjetovanje i to:

  1. Zaštita registraturne građe u nastajanju u vremenu tranzicije -rezultati i perspektive,
  2. Doprinos projekta „Arhivska praksa“ razvoju arhivske djelatnosti,
  3. Aktuelna pitanja arhivske teorije i prakse, sa podtemama:
  • Zaštita nekonvencionalne građe u nastajanju i
  • Ostala aktuelna pitanja arhivske teorije i prakse.

Raspis tema možete preuzeti ovdje.