Promovirana Monografija o Drugom korpusu

Dana 29. septembra 2017. godine u velikoj Sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli održana je promocija Monografije o Drugom korpusu Armije RbiH 1992 – 1995. Autori monografije su prof. dr. Sead Selimović i prof. dr. Izet Šabotić, profesori na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sem autora, prisutnima na promociji obratio se jedan od recenzenata, prof. dr. Adnan Velagić.

Uz prof. dr. Velagića, recenzenti su bili i prof. dr. Husnija Kamberović i prof. dr. Selmo Cikotić.

Arhiv Tuzlanskog kantona institucionalno je bio uključen u izradu ove monografije, te je i suizdavač iste.

Saradnici na tekstu su mr. sc. Omer Zulić, direktor Arhiva TK, Adnan Tinjić i Jasmin Jajčević.

Urednik Monografije je mr. sc. Omer Zulić, korektor mr. Jasmin Jajčević, prevode na engleski radio je Adnan Tinjić.

Lektor Monografije je još jedan zaposlenik Arhiva TK, prof. Hatidža Fetahagić.

Dizajn korica rad je Adnana Tinjića i Fikreta Jahića Vršanina.

Monografija sadrži 17 poglavlja. Tretirana su gotovo sva značajna pitanja vezana za Drugi korpus. Obrađeno je svih 45 brigada, 14 prištapskih jedinica, svih osam operativnih grupa i pet divizija.

Obrađen je ratni put Drugog korpusa, vjerski život, kultura, sport, informativna služba, kadrovi, heroji, zlatni ljiljani, šehidi i poginuli borci, RVI, žene pripadnice Drugog korpusa i druge teme. Osim toga, postoji posebno poglavlje koje obrađuje sjećanja savremenika o Drugom korpusu.