Objavljena knjiga “Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839-1878.)”

Objavljena knjiga “Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839-1878.)”

U izdanju Arhiva TK objavljena knjiga Dr. Izeta Šabotića “Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839-1878.)”.

Izvodi iz recenzija:

Rukopis dr. sc. Izeta Šabotića, «Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839-1878.)», Tuzla 2013. godine spada u red naučnih djela o naznačenom pitanju Bosne 19. stoljeća. Autor je školovani historičar i do sada je prošao sve faze u naučno-istraživačkom i nastavničkom radu. Već je dokazano i zapaženo ime u oblasti historijske i arhivističke nauke. Njegova bibliografija na najbolji način potvrđuje naprijed navedeno. Objavio je značajan broj radova, učestvovao u radu više naučnih skupova i projekata, historiografskog i arhivističkog sadržaja. Prilikom rada na ovom rukopisu, služio se historijskom metodom pri sakupljanju, selekciji i kritičkoj provjeri podataka. Rukopis o agrarnim prilikama Bosne 19. stoljeća napisan je tečnim stilom pa je tako prilagođen čitaocima svih stepena obrazovanja.
Predlažem da se autoru rukopisa dr. sc. Izetu Šabotiću iznađu financijska sredstva i izdavač, te da se objavi u obliku u kojem ga je autor ponudio.

Dr. sc. Senaid Hadžić

Autor knjige je smisleno i pregledno obarazložio Tanzimantske reforme i historijat do austro-ugarske okupacije u Bosni i Hercegovini, koristeći se brojnim naučnim historiografskim i arhivskim izvorima te literaturom. Knjiga ima naučne vrijednosti, jer je rađena prema metodologiji naučnog istraživanja od heuristike, kritike izvora i literature do asercepcije.
Rad koji se iščitava na stranicama ove buduće knjige zapravo je nastao nakon dugogodišnjeg istraživanja i u svome radu na fakultetu, kao i čovjeka na vodećim mjestima (direktora) Arhiva Tuzlanskog kantona, te glavnog urednika naučnih časopisa «Arhivska praksa» i «Glasnik arhiva i arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine», ali prije svega, brojnog izvornog gradiva, dokumenata, kao i svekolike novinske periodike iz vremena nastalih događaja te raznih naučnih knjiga i drugih izvora.
Bosna i Hercegovina, taj istinski zemaljski raj, sa svojom burnom prošlošću bila je vrelo i predstavljala je graničnu regiju istoka i zapada, koja je oduvijek bila na vjetrometini zbivanja te nastojala očuvati svoju samobitnost pod naletom i uticajima moćnih.
Opće je poznato, a autor nam još jednom temeljito i naučno potvrđuje, kako je područje Bosne i Hercegovine imalo svoju posebnost, kako unutar nacionalnih i vjerskih odnosa, tako politologijskih, a što je ujedno i bitno utjecalo na sam historijski tok u drugoj polovici 19. vijeka. Za to autor je pokazao i uvjerljivo dokazao i u svojim dosadašnjim neponovljivim naučnim i stručnim radovima o Bosni i Hercegovini.
Kao i u ovom slučaju, autor nam odgonetava, brojne zablude u svezi sa historijskim tokovima i odnosima u Bosni i Hercegovini i odnosu prema velikim silama, u kojem historijska zagonetka dobiva odgonetku. Nadamo se iskreno da će i ovaj rad biti upućen k dolaženju, na crti stvarnosti i razbora, kao prilog dokazivanju i svjedočenju historije u odgonetavanju bosanskohercegovačkih «nepoznanica» u Bosanskom ejaletu od početka Tanzimata do austro-ugarske okupacije (1839. -1878.).

Prof. dr.sc. Ivan Balta

Facebook

Nazad na vrh