Saradnja Arhiva Tuzlanskog kantona sa prof. Mehmet Nuri Çinarci

Dana, 19.3.2021. godine u Arhivu Tuzlanskog kantona je upriličen sastanak sa gospodinom Mehmet Nuri Çinarci, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predavačem na Odsjeku za turski jezik i gospođom Merimom Grabčanović, višim asistentom na Odsjeku za turski jezik Filozofskog fakulteta. Ispred Arhiva Tuzlanskog kantona, sastanku su prisustvovali Hatidža Fetahagić, predsjednica Upravnog odbora i Omer Zulić, direktor Arhiva Tuzlanskog kantona.

Tema sastanka bila je pokretanje saradnje koja bi se ogledala u prevođenju arhivske građe osmanske provenijencije koja se pohranjena u Arhivu Tuzlanskog kantona. Dogovoreno je da profesor Çinarci u saradnji sa asistentima Odsjeka za turski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, izvrši prevođenje fermana, berata i bujuruldija sadržanih u Orijentalnoj zbirci Arhiva Tuzlanskog kantona, sa osmanskog na savremeni turski, a zatim na bosanski jezik. Fermani, berati i bujuruldije bi nakon prijevoda bili prezentirani stručnoj, naučnoj i široj zainteresiranoj javnosti putem arhivske izložbe.   

Facebook

Nazad na vrh