Saradnja između arhivske službe Bosne i Hercegovine i arhivske službe R Turske

Saradnja između arhivske službe Bosne i Hercegovine i arhivske službe R Turske

U prostorijama Arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu 14.9.2020. godine upriličeno je potpisivanje ugovora o preuzimanju skenera za digitalizaciju arhivske građe. Ugovor je u ime Arhiva Tuzlanskog kantona potpisao Omer Zulić, v.d. direktor Arhiva Tuzlanskog kantona. Radi se o saradnji koja je započela 2017. godine, a koja ima za cilj digitalizaciju arhivske građe osmanske provenijencije pohranjene u bosanskoheregovačkim arhivima. U sklopu projekta, koji je potpisan između državnih arhiva Republike Turske i Bosne i Hercegovine, od strane Turske obezbjeđeni su skeneri za digitalizaciju, koji će ostati u trajnom vlasništvu bosanskoheregovačkih arhiva, te će se nakon digitalizacije arhivske građe osmanske provenijencije koristiti i za digitalizaciju druge prioritetne građe. Skeneri su uručeni: Arhivu Bosne i Hercegovine, Arhivu Tuzlanskog kantona, Arhivu RS-a, Arhivu Unsko-sanskog kantona, Historijskom arhivu Sarajevu, Arhivu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Kantonalnom arhivu u Travniku. Projekat je realizovan preko Arhiva Bosne i Hercegovine i Turske razvojne agencije TIKA. Radi se o prvoj fazi projekta, a nakon digitalizacije, uslijedit će uzvratne posjete i razmjena iskustava eksperata iz Turske i Bosne i Hercegovine, te prevođenje digitaliziranih zapisa osmanske provenijencije na turski jezik, što će olakšati dalje prevođenje na BHS jezik i korištenje arhivskih izvora za historijska i druga naučna istraživanja.

Zahvaljujemo se turskim arhivima, Turskoj razvojnoj agenciji Tika, te Arhivu Bosne i Hercegovine na uspješnoj realizaciji prve faze projekta.

Vezani tekstovi:

  1. https://www.klix.ba/vijesti/bih/potpisan-sporazum-o-preuzimanju-sedam-skenera-za-arhive-u-bih/200914086
  2. https://www.aa.com.tr/ba/balkan/podr%C5%A1ka-turske-arhivu-bih-potpisan-sporazum-o-preuzimanju-opreme-za-digitalizaciju-arhivske-gra%C4%91e-/1972939#!
  3. https://avaz.ba/vijesti/bih/595065/potpisan-sporazum-o-preuzimanju-opreme-za-digitalizaciju-arhivske-grade
  4. https://vijesti.ba/clanak/506953/potpisan-sporazum-o-preuzimanju-sedam-skenera-za-arhive-u-bih
  5. https://www.facebook.com/pg/arhivtk/photos/?tab=album&album_id=1029932150372353 – Posjeta turskih arhivista Arhivu TK

 

Facebook

Nazad na vrh