Preuzeta zbirka dokumenata Emine Zaimović

Dana 20. 7. 2022. godine, Naida Zaimović, unuka preminule Emine Zaimović (predsjednice Skupštine opštine Tuzla od 1983. do 1985. godine i člana Predsjedništva SR Bosne i Hercegovine od 1988. do 1991. godine), predala je Arhivu Tuzlanskog kantona zbirku ličnih dokumenata Emine Zaimović, koja svjedoči o njenom ličnom i profesionalnom životu i radu. Preuzete su lične arhivalije koje između ostalog uključuju diplome, fotografije i priznanja. Također su preuzete lične arhivalije Mehmedalije Hukića, oca Emine Zaimović.

Arhiv Tuzlanskog kantona iskreno se zahvaljuje Naidi Zaimović, te porodicama Zaimović i Hukić na iskazanom povjerenju, te pozivamo i ostale građane sa područja Tuzlanskog kantona da Arhivu Tuzlanskog kantona na daljnje čuvanje i stručnu arhivističku obradu i zaštitu ustupe svoje vrijedne lične i porodične dokumente. Na taj način će navedene arhivalije biti dostupne za stručne i naučne svrhe svim zainteresiranim istraživačima i korisnicima usluga Arhiva Tuzlanskog kantona, a lik i djelo naših istaknutih građana biti sačuvani od zaborava.