Preuzeta lična zbirka Ibrahima Abidinovića Paše

Dana, 26. 7. 2022. godine, gospođa Alka Dragić predala je Arhivu Tuzlanskog kantona ličnu zbirku svoga oca, Ibrahima Abidinovića zvanog Paša, poznatog tuzlanskog planinara, radioamatera, te amatera fotografa. Ibrahim Abidinović – Paša završio je školu za stolara i RTV mehaničara. Zahvaljujući njegovoj ljubavi prema fotografiji, u kombinaciji sa planinarenjem, te radioamaterstvom, nastao je veliki broj fotografija, koje su ovom prilikom predate Arhivu Tuzlanskog kantona. Zahvaljujemo se gospođi Alki Dragić, koja je prepoznala značaj institucionalnog čuvanja, zaštite i korištenja porodičnih arhivalija. Pozivamo i ostale građane sa područja Tuzlanskog kantona, da Arhivu Tuzlanskog kantona na daljnje čuvanje i stručnu arhivističku obradu i zaštitu ustupe svoje vrijedne lične i porodične zbirke dokumenata.

Također, zahvaljujemo dugogodišnjem saradniku i iskrenom prijatelju Arhiva Tuzlanskog kantona, gospodinu Enesu Mukiću, koji je inicirao i posredovao kod preuzimanja navedenih arhivalija.