Saradnja Arhiva TK i Asocijacije srednjoškolaca BiH

Dana 13.12.2022. godine su u posjeti Arhivu Tuzlanskog kantona boravili srednjoškolci sa područja Tuzlei realizovali aktivnost volontiranja u našoj ustanovi. Navedeno volontiranje organizirala je Asocijacija srednjoškolaca BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke u okviru projekta “Socijalni dan”, kao vid praktičnog iskustva za srednjoškolce.
 
Ovom prilikom su se učenici upoznali sa radom JU Arhiv Tuzlanskog kantona, dobili informacije o arhivskoj građi koju ustanova čuva, organizaciji poslova u Arhivu, ali i aktivnostima koje provodimo u okviru svakodnevne saradnje sa korisnicima. Učenici su se i sami uključili u istraživanje štampe za potrebe izrade arhivskih izložbi, radili na pripremi teksta za dopunu kataloga izložbe, i slično.