Postavka izložbe “Graditeljski simboli Tuzle” otvorena na Trgu slobode

Arhiv Tuzlanskog kantona je dana 23.09.2022. godine, u povodu obilježavanja Dana evropskog nasljeđa, postavio na Trgu slobode izložbu “Graditeljski simboli Tuzle”. Postavka izložbe na Trgu se nalazila od 11 do 14 sati, a posjetili su je brojni prolaznici – građani Tuzle, kao i učenici srednjih škola. Prisutnima su se obratili ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Ivana Mijatović, te mr.sc. Omer Zulić, v.d. direktor Arhiva Tuzlanskog kantona i Hatidža Fetahagić, viši arhivista.

Na izložbi su predstavljeni reprezentativni objekti koji su po svojim graditeljskim, arhitektonskim karakteristikama, te značaju s kulturnog, vjerskog, obrazovnog i drugog značaja, bili i ostali simboli Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Izložbom “Graditeljski simboli Tuzle” željeli smo predstaviti dio reprezentativnih graditeljskih objekata i arhitekture po kojima je Tuzla poznata i prepoznatljiva u svijetu. Odabrani objekti su podijeljeni u tri grupe. Prvu čine objekti koji su u dobrom stanju i predstavljaju simbole kulturnog naslijeđa Tuzle. Drugu čine objekti koji su zbog posljedica slijeganja bili porušeni, ali zbog velikog značaja istih obnovljeni su u autentičnom obliku. Treću skupinu čine objekti koji su porušeni i na čijem mjestu su izgrađeni neki novi objekti ili su pretvoreni u zelenu površinu. Ova izložba predstavlja izbor najreprezentativnijih graditeljskih objekata, iako se u Tuzli nalaze i mnogi drugi.

Cilj ove izložbe svakako je još jednom naglasiti značaj arhivske građe, koja se čuva u Arhivu Tuzlanskog kantona, s posebnim naglaskom na lične zbirke. Pojedinci i porodice Arhivu su na čuvanje predali dokumente i fotografije koje su u njihovom posjedu, te Arhiv na ovaj način ne samo da čuva iste za buduće generacije i naraštaje, već redovno, putem tematskih izložbi, prezentira ovo vrijedno kulturno naslijeđe. Iako mnogi od objekata koji su predmet izložbe više ne postoje – ostaju svjedočanstva, dokumenti i fotografije o njima, da starije generacije podsjete, a mlađe upoznaju sa burnom i bogatom prošlošću grada. Za izradu izložbe korištena je arhivska građa zbirki i fondova Arhiva Tuzlanskog kantona. Stihovi korišteni na panoima izložbe su iz knjige “Pod Tuzlom se zeleni meraja”, Sijelo u podne, Tuzla 1984. godine, koju je gosp. Fehim Fakić poklonio Arhivu i nalazi se u ličnoj zbirci Osmana Hadžiefendića.  Izložba se sastoji od 16 panoa, a svaki od istih prikazuje jedan od objekata – simbola Tuzle. Među sačuvanim objektima prikazani su: Hastahana, Most s kipovima, Srpska pravoslavna crkva (Hram Uspenja Presvete Bogorodice) i Turalibegova (Poljska) džamija.

Porušeni objekti koji su prikazani izložbom su: Austrijska pošta/Narodna biblioteka, Dom zdravlja Skver, Velika Gimnazija u Tuzli, Hotel “Bristol” i hotel Grand”, zgrada Behrambegove medrese, željeznička stanica Musala, Solana Simin Han, Špiritana i Templ (Jevrejski hram).  Porušeni, ali obnovljeni objekti koji su zastupljeni na izložbi su: Čaršijska (gradska) česma, Barok i Katolička crkva.

Izdavači izložbe su Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona.

Autori izložbe su: Hatidža Fetahagić, Selma Isić, mr. sc. Alma Hasukić i Adnan Tinjić.

Mediji o izložbi:

Prilog RTV Tuzlanskog kantona

Prilog RTV Slon Tuzla

Prilog RTV7 Tuzla