Javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 51. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK br. 15/00, 2/02, 13/11, 11/21) i člana 30. Pravila JU Arhiv Tuzlanskog kantona (broj: 01-1164-1/20 od 27.5.2020), člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Arhiv Tuzlanskog kantona (broj: 01-1937-3/20 od 15.9.2020), člana 18. Pravilnika o radu JU Arhiv Tuzlanskog kantona (01-111-4/21. od 19.1.2021), člana 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Sl. novine TK, br. 4/19), Pravilnikom o uslovima, postupku bodovanja i izbora kandidata za prijem u konkursnoj proceduri JU Arhiv Tuzlanskog kantona (broj: 01-1937-5/20 od 15.9.2020), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti za prijem radnika broj: 02/1-30-16260-1/22 od 20.9.2022, Odluke Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona o raspisivanju javnog oglasa broj: 01-2079-2/22. od 27.9.2022, JU Arhiv Tuzlanskog kantona raspisuje:

JAVNI OGLAS za prijem radnika na neodređeno vrijeme

  1. Arhivist na sređivanju, obradi i zaštiti arhivske građe u Arhivu – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,
  2. Sekretar –1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme,
  3. Arhivskitehničar – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Tekst javnog oglasa možete preuzeti OVDJE.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.