Dobrodošli na web stranice Arhiva Tuzlanskog kantona

Dobrodošli na web stranice Arhiva Tuzlanskog kantona

Dobrodošli na web stranice Arhiva Tuzlanskog kantona

Dobrodošli na web stranice Arhiva Tuzlanskog kantona

Dobrodošli na web stranice Arhiva Tuzlanskog kantona

godina uspješnog rada

arhivskih fondova i zbirki

izdatih publikacija

organiziranih izložbi


ICA logo

Arhiv TK član je Međunarodnog arhivskog vijeća (ICA) te arhivskog istraživačkog instituta – ICARUS.

ICA logo

Časopis “Arhivska praksa” u izdanju Arhiva TK indeksiran je u CEEOL (Central and Eastern European Online Library ) i EBSCO međunarodnim bazama.

Posjeta delegacije Muftijstva tuzlanskog Arhivu Tuzlanskog kantona

Dana, 8.2.2024. godine JU Arhiv Tuzlanskog kantona posjetio je muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović i njegovi saradnici dr. Sead-ef. Seljubac, prof. dr. Mensur-ef. Husić, rukovodioca Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog, dr. Ahmed Hatunić, direktora Behram-begove medrese, te doc. dr. Šefko Sulejmanović, direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja. Delegaciju Muftijstva tuzlanskog u ime Arhiva Tuzlanskog kantona primili su mr. sc. Omer Zulić, vd direktor JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te Hatidža Fetahagić, član Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona. Vd direktor Arhiva Tuzlanskog kantona upoznao je muftiju tuzlanskog i njegove saradnike sa radom Arhiva Tuzlanskog kantona u proteklom periodu, izazovima i iskušenjima sa kojima se susretao u svom radu, rezultatima koje je postigao u dosadašnjem radu, te projektima koje planira realizirati tokom 2024. godine. Također je istaknuto da je 2024. godina jubileja, kada Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 70 godina uspješnog rada. Muftija Fazlović je čestitao Arhivu Tuzlanskog kantona značajni jubilej – 70 godina postojanja i rada, te je istakao značaja Arhiva kao ustanove koja uspješno i odgovorno čuva arhivsku građu kao kulturno naslijeđe. U tome je vidljiv angažman i svakodnevni rad direktora i zaposlenika. Pohvalio je dosadašnji zapažene rezultate Arhiva Tuzlanskog kantona, te je iskazao podršku Muftijstva tuzlanskog njegovom daljem razvoju. Muftija Fazlović se zahvalio direktoru i uposlenicima na učešću u pripremi i realizaciji kolokvija o Šaban-ef. Hodžiću koji je dao veliki doprinos ustroju, razvoju i popularizaciji arhivske djelatnosti u Tuzli. Tokom razgovora je istaknuto da je Arhiv Tuzlanskog kantona stabilna ustanova, koja ima jasne smjernice i programe rada, a posebno raduje činjenica da su menadžment i osnivač ove ustanove, pokrenuli aktivnosti na izgradnji namjenskog objekta Arhiva...

Održan kolokvij “Život i djelo Šaban-ef. Hodžića – povodom 120 godina rođenja”

Pod pokroviteljstvom Muftijstva tuzlanskog, a u organizaciji Behram-begove medrese, Instituta za društvena i religijska istraživanja i JU Arhiv Tuzlanskog kantona, u amfiteatru Behram-begove medrese u Tuzli dana 5. februara 2024. godine, sa početkom u 17:30 sati,  održan je kolokvij “Život i djelo Šaban-ef. Hodžića – povodom 120 godina rođenja”. Izlagači su bili dr. Ahmed Hatunić, direktor Behram-begove medrese, prof. dr. Mensur Husić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog, doc. dr. Šefko Sulejmanović, direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja te mr. Omer Zulić, direktor Arhiva TK-a. Među eminentnim bosanskohercegovačkim alimima dvadesetoga stoljeća istaknuto mjesto zauzima profesor Šaban Hodžić, rođen u Bokavićima (Lukavac) 1903. godine. Njegovo obrazovanje trajalo je oko dvadeset godina od tuzlanske Ruždije, Okružne medrese i Šerijatske sudačke škole u Sarajevu, do čuvenog Al-Azhara u Kairu. Većinu radnog vijeka proveo je kao profesor u našim medresama i gimnazijama te najvišim islamskim školama. Kasne godine svoga radnog vijeka proveo je u ustanovama kulture, u Zavičajnom muzeju u Tuzli i Tuzlanskom arhivu (1954-1964). Umro je i ukopan u Tuzli 1980. godine.  Bio je profesor, znanstvenik, angažirani intelektualac i izuzetno plodan pisac svoje generacije. Napisao je oko stotinu radova od 1931. do 1979. godine. Više informacija na: https://preporod.info/bs/article/49708/tuzla-povodom-120-godina-od-rodenja-odrzan-kolokvij-zivot-i-djelo-saban-ef-hodzica...