Dobrodošli na web stranice Arhiva Tuzlanskog kantona

Dobrodošli na web stranice Arhiva Tuzlanskog kantona

Dobrodošli na web stranice Arhiva Tuzlanskog kantona

Dobrodošli na web stranice Arhiva Tuzlanskog kantona

Dobrodošli na web stranice Arhiva Tuzlanskog kantona

godina uspješnog rada

arhivskih fondova i zbirki

izdatih publikacija

organiziranih izložbi


ICA logo

Arhiv TK član je Međunarodnog arhivskog vijeća (ICA) te arhivskog istraživačkog instituta – ICARUS.

ICA logo

Časopis “Arhivska praksa” u izdanju Arhiva TK indeksiran je u CEEOL (Central and Eastern European Online Library ) i EBSCO međunarodnim bazama.

Održana Naučna konferencija “450 godina Gazi Turali-begova vakufa”

Naučna konferencija “450 godina Gazi Turali-begova vakufa” održana je 13. i 14. decembra 2022. godine u Tuzli. Organizatori ovog naučnog skupa su Muftijstvo tuzlansko, Institut za društvena i religijska istraživanja i Medžlis Islamske zajednice Tuzla. Arhiv Tuzlanskog kantona aktivno se uključio u realizaciju navedene konferencije, sa izlaganjem mr. sc. Omera Zulića i Hatidže Fetahagić. Na Konferenciji su govorili: dr. Ramiza Smajić (Neka demografsjka obilježja Bosne u 16. Stoljeću), mr. Kemal Nurkić (Demografske prilike Zvorničkog sandžaka za vrijeme Turali-bega), dr. Nihad Dostović (Zaostavština Turali-bega sredinom 17. vijeka prema Tuzlanskom sidžilu iz 1643-46. godine), dr. Senaid Zajimović (Investiranje u vakufe koji imaju društvenu i prosvjetnu ulogu), dr. Ferid Dautović (Doprinos uleme u osnivanju vjerskih i obrazovnih institucija u BiH), dr. Sead Selimović (Uloga vakufa u razvoju obrazovanju na području Bosne i Hercegovine (1878-1941), mr. Rusmir Djedović (Gazi Turali-beg i njegovi potomci), Emir Šečić, prof. (Gazi Turali-beg: državnik, dobrotvor, vizionar), mr. Almira Bećirović (Uloga i značaj Turali-begova vakufa u urbano-geogerafskom razvoju Tuzle), dr. Šefko Sulejmanović (Imami Gazi Turali-begove džamije u 20. Stoljeću), mr. Omer Zulić i Hatidža Fetahagić, prof. (Angažman Islamske zajednice Tuzla na očuvanju i sanaciji Turali-begove džamije), dr. Izet Šabotić (Odnos komunističke vlasti i devastacija Turali-begova vakufa nakon Drugog svjetskog rata), dr. Elvir Duranović (Izgradnja islamskih vjerskih i vakufskih objekata na području sreza Tuzla početkom 60-ih godina 20. Stoljeća), mr. Dženan Rahmanović (Uticaj nacionalizacije i drugih sistemskih mjera na slabljenje i nestanak vakufa, s posebnim osvrtom na nove slučajeve uzurpacije Gazi Turali-begova vakufa) i mr. Elmedin Avdibašić (Uzurpacija i obnova vakufa, s posebnim osvrtom na Tuzlu i njenu...

Saradnja Arhiva TK i Asocijacije srednjoškolaca BiH

Dana 13.12.2022. godine su u posjeti Arhivu Tuzlanskog kantona boravili srednjoškolci sa područja Tuzlei realizovali aktivnost volontiranja u našoj ustanovi. Navedeno volontiranje organizirala je Asocijacija srednjoškolaca BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke u okviru projekta “Socijalni dan”, kao vid praktičnog iskustva za srednjoškolce.   Ovom prilikom su se učenici upoznali sa radom JU Arhiv Tuzlanskog kantona, dobili informacije o arhivskoj građi koju ustanova čuva, organizaciji poslova u Arhivu, ali i aktivnostima koje provodimo u okviru svakodnevne saradnje sa korisnicima. Učenici su se i sami uključili u istraživanje štampe za potrebe izrade arhivskih izložbi, radili na pripremi teksta za dopunu kataloga izložbe, i slično.  ...