Najava savjetovanja “Arhivska praksa 2015”

JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika TK organizuju 28. međunarodno savjetovanje “Arhivska praksa 2015”. Isto će biti održano 1. i 2. oktobra 2015. godine u Hotelu “Tuzla” u Tuzli.

Ovdje možete preuzeti program i pozivnicu za Savjetovanje.

 

plakat ap2015 jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

Održan naučni skup “Život i djelo dr. sc. Stjepana Sršana”

U Osijeku je 16. i 17. septembra 2015. godine održan znanstveni skup “Život i djelo dr. sc. Stjepana Sršana” u Institutu Ivo Pilar. Ispred Arhiva TK skupu je prisustvovao direktor mr. sc. Omer Zulić, koji je porodici pokojnog Stjepana Sršana uručio Zahvalnicu – posthumno – na ime Dr. sc. Stjepan Sršan. Iz BiH je skupu prisustvovao i prof. dr. Izet Šabotić, u ime Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa izlaganjem na temu Doprinos dr. sc. Stjepana Sršana uspostavi međuarhivske saradnje s Arhivom u Tuzlu“.

P9164498 P9164497 P9164495

P9164556(1)

 

Najava Javne tribine “Kulturno naslijeđe i baštinske ustanove u vremenu recesije – stanje i perspektive”

Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli u saradnji sa Arhivom Tuzlanskog kantona, Muzejom istočne Bosne, Zavodom za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK povodom 23. septembra, Međunarodnog dana kulturne baštine organiziraju JAVNU TRIBINU pod nazivom “Kulturno naslijeđe i baštinske ustanove u vremenu recesije – stanje i perspektive“.

Učesnici tribine su: prof. dr. Izet Šabotić, mr. sc.Rusmir Djedović, mr. sc. Omer Zulić, Esaf Lević i mr. sc. Merima Aljić. Moderator je mr. Mersiha Imamović.

Tribina će se održati 22. septembra sa početkom u 12:05 sati u amfiteatru II Filozofskog fakulteta u Tuzli. Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete učešća u istoj.

plakat tribina

Održana promocija izdanja Arhiva TK i DAZ TK

U četvrtak, 3. septembra 2015. godine, u okviru sajma knjige BOOKFEST koji se održava na Trgu slobode u Tuzli, sa početkom u 16 sati upriličena je promocija izdanja Arhiva Tuzlanskog kantona i Društva arhivskih zaposlenika TK.

Promotori su bili:

dr. Izet Šabotić, koji je govorio o posljednjem broju časopisa “Arhivska praksa” (broj 17.),

dr. Sead Selimović, predstavio “Bibliografiju zaposlenika Arhiva TK 1969.-2014.”

mr. Omer Zulić, predstavio posljednje izdanje Arhiva TK i DAZ TK, knjigu Sejfulaha Imamovića “Simbolika života i nadgrobnih spomenika”

Selma Isić, govorila je o knjizi Edina Ramića “Historijsko pravni značaj francuske deklaracije o pravima čovjeka i građanina”

Adnan Tinjić, predstavio knjigu “Trgovačke prilike u Bosanskom ejaletu 1793.-1831., autora Alena Salihovića.

Najava promocije izdanja Arhiva TK i DAZ TK na Bookfestu

U četvrtak, 3. septembra 2015. godine, u okviru sajma knjige BOOKFEST koji se održava na Trgu slobode u Tuzli, biti će (sa početkom u 16 sati) upriličena promocija izdanja Arhiva Tuzlanskog kantona i Društva arhivskih zaposlenika TK.

Promotori su: dr. Izet Šabotić, dr. Sead Selimović, mr. Omer Zulić, Selma Isić i Adnan Tinjić.

 

plakat

Facebook

Nazad na vrh